milieu

Wij helpen bedrijven en organisaties o.a. met:

  • Regelgeving en normen
  • Vergunningaanvragen
  • Milieuzorgsystemen (ISO 14001)
  • Opslag gevaarlijke stoffen
  • Keuringen, metingen en analyses
  • Milieuverbeterplan en bespaarscans
  • Certificatie voor Milieukeur, Ecolabel, Milieubarometer, Green Key, BREEAM
  • Servicecontract Kwaliteit Arbo Milieu

Als bedrijf heeft u te maken met steeds complexere en omvangrijkere (Europese) regelgeving op het gebied van milieu. Het goed beheersen van al deze verplichtingen is cruciaal voor een duurzame bedrijfsvoering en het voorkomen van problemen. Wij maken voor uw organisatie complexe regelgeving overzichtelijk en beheersbaar. We zijn kritisch en communiceren waar nodig met het bevoegd gezag. We stellen samen met u verbeterplannen op en helpen u met het besparen van kostbare grondstoffen, energie en het verminderen van afval en emissies. We verzorgen keuringen, metingen en analyses. We helpen u met een praktisch milieuzorgssteem, conform de eisen van ISO 14001. We verzorgen voor u certificatietrajecten voor bijvoorbeeld Milieukeur, Ecolabel, Green Key, BREAAM. We leveren u een praktische on-line tool waarmee u uw milieuzorgsysteem eenvoudig kunt beheren en via uw intranet toegankelijk maakt voor uw medewerkers. Of we ontzorgen u volledig met een full service contract. Wij werken voor multinationals, brancheorganisaties en het MKB, zoals:

Onze referenties: