energie

Wij helpen bedrijven, organisaties en overheden o.a. met:

  • Industrie: quick scan, maatwerk energiebesparingsadvies, energie efficiencyplan (MJA bedrijven)
  • Kantoren /utiliteit, energieprestatie advies utiliteit (EPA-U)
  • Woongebouwen (VvE’s), energie bespaarscan, warmte scan, energieprestatie advies woning (EPA-W)
  • Beleidsvorming, advisering en implementatie van duurzame energie (zon, warmteterugwinning, biomassa, energiegewassen)

De energieprijzen blijven stijgen. Maar gelukkig zijn er steeds betere technieken om energie te besparen, terug te winnen en op te wekken. Wij helpen uw energiekosten verminderen. Wij kennen de stand der techniek. We inventariseren, meten en adviseren. We leveren overzichtelijke rapportages met een duidelijk antwoord op wat rendabele investeringen zijn. We vragen eventueel ook onafhankelijk offertes en subsidies voor u aan en begeleiden voor u de realisatie. Van complex tot eenvoudig, van groot tot klein verbruikers, van industriële productie, kantoren, zwembaden tot appartementengebouwen.

Onze referenties: