advies

Wij helpen bedrijven, organisaties en overheden o.a. met:

  • beleidsvoorbereidend onderzoek
  • optimalisatie studies
  • efficiency scan
  • haalbaarheidsstudies
  • bedrijfsplannen

Kempeneers Milieu en Management B.V. is gespecialiseerd in onderzoek, advies en beleidsvorming in de afvalinzameling, afvalverwerking, beheer openbare ruimte, energie, milieu en arbo. Naast gespecialiseerde energie-, milieu- en arbo-onderzoeken kunnen wij uw organisatie helpen met het beantwoorden van specifieke vraagstukken. Van beleidsvoorbereidend onderzoek tot optimalisatiestudies en efficiencyscans. Wij brengen kennis, ervaring en nieuwe inzichten. Onze adviezen zijn gebaseerd op degelijk onderzoek en analyse. Onze rapporten zijn helder, leesbaar en praktisch. Waar gewenst helpen wij u met de realisatie.
Enkele referentieprojecten zijn bijvoorbeeld:

Onze referenties: