management

Wij helpen bedrijven, organisaties en overheden o.a. met:

 • interim management
 • projectmanagement
 • tijdelijke capaciteit (detacheren)

Kempeneers Milieu en Management B.V. is gespecialiseerd in interim- en projectmanagement in de afvalinzameling, afvalverwerking en het beheer openbare ruimte. Als tijdelijk leidinggevende bij uw organisatie of voor het begeleiden van uw project. Wij brengen kennis, ervaring en nieuwe inzichten. Kernwoorden zijn voor ons zakelijk, persoonlijk, integer, praktijkgericht en daadkrachtig. Meerwaarde bieden aan uw organisatie. Bijvoorbeeld door coaching van collega’s of het signaleren en realiseren van verbetermogelijkheden en kostenbesparingen. Maar wel met respect voor uw organisatie en uw medewerkers. En gericht op blijvend resultaat. Daarbij maken wij graag concrete prestatieafspraken. Indien gewenst kunnen wij onze tijdelijke werkzaamheden aanvullen met bijvoorbeeld een efficiency scan of procedures voor uw managementsysteem.
Onze uitdaging is het naar tevredenheid oplossen van uw capaciteitsvraag. Onze praktijkgerichte en ervaren medewerkers kunnen de continuïteit in uw organisatie waarborgen in geval van:

 • langdurige ziekte of een vacature van een teamleider of (afdelings)manager
 • tijdelijke vraag naar specialistische kennis
 • interne reorganisaties
 • voorbereiding en realisatie van fusies en samenwerkingsverbanden
 • het opzetten van nieuwe bedrijfsactiviteiten
 • projectmanagement van (nieuwbouw)projecten zoals gemeentewerven, scheidingsstations, ondergrondse inzameling, e.d.

Onze interim leidinggevenden en projectleiders ruime kennis van en praktijkervaring met:

 • afvalinzameling en verwerking
 • beheer van de openbare ruimte
 • ervaring bij diverse opdrachtgevers in de Afval en Reinigingsbranche
 • een onafhankelijke visie met oog voor uw organisatie en uw medewerkers
 • kennis van actuele wet- en regelgeving

Het is voor u van groot belang dat opdrachten goed en tijdig worden afgerond. Op basis van een inventariserend gesprek wordt gezamenlijk de opdracht beschreven en worden onze taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in een prestatiecontract. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt in een periodiek overleg met u besproken of onze medewerker naar wens functioneert en of de afgesproken doelstellingen worden behaald. Bij afronding van een opdracht waarderen wij een eindevaluatie.

Onze referenties: